همایش ها

ما هم رفتیم (گزارش تصویری روز قدس)

راهپیمایی روز قدس افراد دارای معلولیت

مسئولین و اعضای موسسه پیام آوران ساحل امید، با شرکت در راهپیمایی روز قدس حملات بی رحمانه رژیم صهیونیستی به مدارس، آسایشگاه ها و مراکز نگهداری معلولان و مردم بی دفاع و بی پناه غزه را محکوم کردند.

گزارش تصویری سفر سفیر صلح ساحل امید در حمایت از تیم مذاکره کنندگان هسته ای

ساحل امید در حمایت از تیم مذاکره کنندگان هسته ای

جامعه ایمن و شهروندان آسیب پذیر

همایش جامعه ایمن و شهروندان آسیب پذیر

همایش جامعه ایمن و شهروندان آسیب پذیر

با همکاری کمیته راهبری جامعه ایمن شهرداری منطقه ۲ تهران، موسسه پیام آوران ساحل امید و مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

دبیر همایش: شهرام مبصر

جهت مطالعه گزارش این همایش اینجا کلیک کنید

جهت تماشای کلیپ پروژه ایمن سازی معابر سطح منطقه ۲ شهرداری تهران اینجا کلیک کنید

‎ جهت تماشای گزارش تلوزیونی همایش جامعه ایمن و شهروندان آسیب پذیر در برنامه در شهر از شبکه ۵ سیما  اینجا کلیک کنید

روز جهانی معلولان – ۹۰/۹/۳

همایش فرهنگی ورزشی به مناسبت ۱۲ آذر

همایش فرهنگی ورزشی به مناسبت ۱۲ آذر روز جهانی افراد دارای معلولیت با همکاری کمیته راهبری جامعه ایمن شهرداری منطقه ۲ تهران، و مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد .

دبیر همایش: شهرام مبصر

جهت مطالعه گزارش این برنامه اینجا کلیک کنید

فرهنگی و ورزشی-جمعه۹۰/۳/۶

راهپیمایی و همایش فرهنگی ورزشی افراد دارای معلولیت - 6/3/1390

راهپیمایی و همایش فرهنگی ورزشی افراد دارای معلولیت با همکاری کانون معلولان، اداره سلامت و اداره تربیت بدنی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲ تهران، مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد و انجمن باور –

دبیر همایش: شهرام مبصر

جهت مطالعه گزارش این همایش اینجا کلیک کنید

جهت تماشای قسمت اول کلیپ این همایش اینجا کلیک کنید

جهت تماشای قسمت دوم کلیپ این همایش اینجا کلیک کنید